PLA DE CONVIVÈNCIA

L’escola és l’espai on l’alumnat, petits i petites, joves i adolescents adquireixen, no només els coneixements acadèmics sobre els quals erigiran les seves futures carreres professionals, sinó que també esdevé un dels espais on l’alumnat adquireix els valors i hàbits socials per esdevenir ciutadans i ciutadanes. D’aquesta manera, aprendre a viure en convivència, ja des dels primers passos a l’escola, esdevé quelcom essencial per poder oferir una educació de qualitat que tingui en compte tots els àmbits de l’educació.

D’aquesta manera neix la necessitat d’elaborar un document al qual poder estructurar les diferents mesures que, com a centre, es volen establir per tal de respondre a les necessitats socials i vetllar per la bona convivència de totes les persones que formem part del paradigma educatiu.”