Escola Teresiana

Atenció a la diversitat

LA PERSONA AL CENTRE DE LA NOSTRA ACCIÓ

Acompanyem de manera personalitzada a cadascun dels nostres alumnes. Tots ells són únics.  La diversitat és en sí mateixa enriquidora i això ens permet posar en joc propostes pedagògiques adequades a les seves necessitats i interessos. Reconeixem el protagonisme de l’alumnat, afavorint la seva integració i respectant els diferents ritmes d’aprenentatge.

RECONEIXEM LA DIVERSITAT COM UNA RIQUESA

La diversitat és una realitat i una riquesa. Donem suport al procés d’ensenyament-aprenentatge de forma holísitca. El disseny universal per a l’aprenentatge (DUA) aporta flexibilitat i és garantia d’un desenvolupament òptim en els diferents alumnes per seguir el seu propi camí d’aprenentatge.

INCLUSIÓ

Creiem en els valors de la inclusió i l’equitat. És per això que adaptem la nostra intervenció educativa a les necessitats del nostre alumnat, implicant a tot l’equip en el seu acompanyament personal i l’atenció acadèmica. Comptem amb diferents elements i recursos per fer-ho: professors de suport a l’aula, grups reduïts, desdoblaments i  grups flexibles, entre d’altres.

 

La inclusió implica valorar la persona pel què és i creure en les seves possibilitats de desenvolupament.

El nostre centre disposa també dels següents recursos per donar resposta a la personalització de l’aprenentatge i dotar d’eines i estratègies al professorat, l’alumnat i les seves famílies:

Equip d’orientació psicopedagògica

Logopeda

Especialistes de recolzament educatiu

Aula de Suport Individualitzat a l’Educació Inclusiva