Batxillerat

 

Presa de decisions. Preparats per emprendre el vol.

 

En un entorn càlid i acollidor, el Batxillerat (16 a 18 anys) vol donar resposta als interessos de l’alumnat per culminar la seva formació integral: ment i cor. Els oferim una formació rigorosa, amb els aprenentatges i les  habilitats necessàries per contribuir al seu procés de maduració personal, intel·lectual i social. En aquesta etapa s’observa el màxim desenvolupament de les seves competències a través de la reflexió i el pensament crític, així com  i la presa de consciència global per esdevenir ciutadans responsables.

MODALITATS

En aquesta última etapa, l’alumnat inicia el camí que els conduirà a la formació universitària o als cicles formatius de grau superior.

 

L’alumnat pot escollir entre les següents modalitats de Batxillerat: Artístic, Humanitats, Ciències Socials, Ciències i Tecnologia.

 

Per completar la seva formació, els oferim assignatures optatives que eprmeten aprofundir en l’especialitat, així com endinsar-se en nous camps del saber: Reptes científics, Psicologia, Ciutadania- Dret i política, Funcionament de l’empresa, Cultura audiovisual …

APRENENTATGE DE LLENGÜES

S’ha apostat en els darrers anys per la  participació en projectes europeus com Comenius/ Erasmus. Són projectes subvencionats per la EU, que fomenten la mobilitat i la cooperació entre els alumnes de secundària i batxillerat arreu d’Europa.

 

Durant el cursos 2020-23, l’escola col.labora en un projecte sobre Cyberbullying amb centres d’ Itàlia, Polònia, Turquia, Romania.

BATXILLERAT DUAL

Els nostres alumnes a partir de 2n d’ESO poden iniciar aquest  programa que incorpora una immersió lingüística, tecnològica i personal, i que li permetrà en acabr l’etapa assolir una doble titulació: la del Batxillerat espanyol i  el American High School Diploma.

METODOLOGIES INNOVADORES

Les metodologies actives emprades a l’aula afavoreixen l’èxit acadèmic i personal de l’alumnat. Així doncs, l’aprenentatge cooperatiu (teamwork), contribueix a crear comunitats d’aprenentatge i al desenvolupament del pensament tant crític  com creatiu.

 

El procés d’aprenentztge a través de projectes de recerca, i l’experimentació, afavoreix el desenvolupament de les habilitats comunicatives i la connexió dels coneixements amb els diversos contextos.

AVALUACIONS EXTERNES

Les proves d’accés a la universitat (PAU), que els nostres alumnes realitzen en concloure 2n Batxillerat, constaten, any rere any, la bona salut acadèmica del nostre centre.

 

Ho constatem també en les diferents competicions acadèmiques i torneigs de debat, olimpíades (química, matemàtiques, economica…) i altres concursos, on participem habitualment.

 

Els nostres alumnes obtenen un alt rendiment tant en els estudis universitaris posteriors com en el seu desenvolupament professional.

PLA D'INTERIORITAT MirarTE

El nostre pla d’interioritat “MirarTE” pretén ajudar els alumnes a conèixer-se cap endins, tot descobrint la seva riquesa interior per animar-lo a aproximar-se als altres, al món i a Déu.

PLA D'ACCIÓ TUTORIAL AcompanyarTE

Pla d’acció tutorial propi dissenyat per educar integralment els nostres alumnes i realitzar un  acompanyament en el seu creixement personal, social i emocional.

Assolim la formació integral dels nostres alumnes a través d’un acompanyament personalitzat en la seva darrera etapa escolar.

ESPORTS

La realització d’exercici físic regularment és un bon aliat per a l’alumnat. Evitar el sedentarisme i afavorir la pràctica esportiva és clau per millorar les condicions de salut i instaurar hàbits de vida saludables.

 

L’esport a la nostra escola es desenvolupa a través de l’acció educativa curricular i amb la promoció d’ activitats culturals i esportive.

COMPROMÍS AMB EL MÓN

Educar en la gratuïtat, la solidaritat i la sostenibilitat és una prioritat per nosaltres. Promovem la participació activa de l’alumnat en diferents accions i projectes per la construcció d’un món millor.

TECNOLOGIES

En el Batxillerat els nostres alumnes aconsegueixen l’objectiu de ser competents digitals.  Esdevenen  altament  preparats per entomar reptes tecnològics de qualsevol complexitat, actuals, previsibles o no, de manera eficient i  responsable.

 

Oferim com a matèries de modalitat Enginyeria i tecnologia, i com a optatives Cultura Audiovisual.

BLOC BATXILLERAT ARTÍSTIC

El bloc del Batxillerat d’Arts de l’escola pretén ser una galeria dels treballs dels alumnes de primer y segon curs. En ell trobareu el recull de les feines de les diferents matèries i descobrireu com treballem, quines propostes i activitats es plantegen, quin és l’ambient de treball…  Visiteu-lo AQUÍ i gaudiu de les obres dels nostres alumnes. Ah! i no oblideu de deixar el vostre comentari!