Escola Teresiana

Famílies

EDUQUEM JUNTS

“Entrar a l’escola és com entrar a casa nostra. Valorem el tracte proper que rebem, basat en la confiança mútua i el respecte”.

Obir l’escola a les famílies, acollir-les i integrar-les per potenciar la seva implicació i compromís és fonamental. Els pares, mares, avis… són agents molt preuats dins de la nostra comunitat, l’ajuden a créixer i fan més enriquidora la tasca educativa compartida. La participació de les famílies a l’escola porta implícita una comunicació fluïda, a través de diversos canals, per fer-los còmplices del nostre projecte.

VISITA L’AULA

 

Ens agrada que les famílies comparteixin moments de la vida escolar dels seus fills i filles, aportant a l’escola el seu saber, experiències sobre la seva professió, aficions o sobre qualsevol altre tema que pugui resultar interessant des del punt de vista educatiu.

ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES (AMPA)

 

L’AMPA representa a les famílies associades de la nostra escola, implicades activament en  el dia a dia del nostre centre:

  • Col·labora en les diferents campanyes i celebracions.
  • Organitza activitats formatives per a les famílies.
  • Té representació al Consell Escolar i a la Comissió de Convivència.
  • Col·labora en diverses tasques del centre escolar.

COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA

 

Dos representants de les famílies del centre participen en aquesta comissió, que col·labora cada curs en el seguiment del pla de convivència del centre i fomenta les bones relacions de la comunitat educativa. A més, promou la prevenció de conflictes i col·labora en la resolució dels mateixos.

CONSELL ESCOLAR

 

 Les famílies participen en aquest òrgan representatiu de la Comunitat Educativa a través de quatre representants dels pares i mares, escollits cada dos anys per les famílies del col·legi. Des del Consell Escolar participen de la vida del centre i vetllen pel bon funcionament del mateix.

EDUCAMOS: plataforma de comunicació

 

Educamos és una plataforma educativa que integra els processos pedagògics, de gestió i de comunicació del col·legi. Afavoreix una comunicació àgil i directa amb les famílies i permet tenir informació puntual del desenvolupament acadèmic dels fills.