Escola Teresiana

Eines tecnològiques

ÚS DE LES TIC-TAC:

 

TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ – TECNOLOGIES DE L’APRENENTATGE I EL CONEIXEMENT

 

Les TIC són una realitat en la societat actual. Ordinadors, tauletes i altres eines digitals conviuen amb els llibres a l’aula per estimular l’alumnat. Concebem les tecnologies com a suport pedagògic fonamental en els processos d’ensenyança-aprenentatge. L’ús responsable de les eines digitals a l’aula, possibilita un canvi metodològic, que precisa del desenvolupament de competències específiques, el sentit crític i la capacitat de discernir en el nostre alumnat.

Formar l’alumnat per tal que assoleixi una bona competència digital, els permet obrir-se al món, treballar en xarxa i interconnectats.

COMPETÈNCIA DIGITAL

Els nostres nois i noies han de ser digitalment competents en acabar la seva etapa escolar perquè, en un futur, necessitaran fer ús d’aquestes eines. De manera progressiva i interdisciplinar, van aprenent a emprar amb destresa els programes d'edició de textos, fulls de càlcul, editors de vídeo i audio, aplicacions de disseny gràfic, etc. La tecnologia es converteix en una eina de suport que aprenen a fer servir de forma segura i responsable.

ROBÒTICA i PROGRAMACIÓ

L’aplicació de les competències digitals i el raonament lògic conformen el nucli de les habilitats treballades a robòtica i programació. L’alumnat de secundària potencia aquestes destreses en el marc de les matèries de tecnologia i l’ optativa de robòtica.

EQUIPAMENT

Les nostres aules estan equipades amb pissarres digitals o pantalles, projectors i ordinadors. A més, comptem amb dispositius per a l'ús personal de l'alumnat: tablets i ordinadors portàtils d'ús compartit a EP i ordinadors portàtils personals al llarg de tota la secundària. El centre també compta amb una aula d’informàtica i una aula exclusiva per robòtica i programació.

RESPONSABILITAT DIGITAL

Formem el nostre alumnat en l'ús segur, responsable i crític d'internet i de les diferents eines informàtiques. Els nostres nois i noies aprenen a identificar i evitar els riscos presents a la xarxa.