Escola Teresiana

Idiomes

Les paraules i una bona comunicació ens obren les fronteres del món

 

 

En un món globalitzat com el nostre, es precisa de l’adquisició de totes les destreses comunicatives necessàries per desenvolupar-se de manera òptima. Així, aprendre a fer un ús adequat del llenguatge, és fonamental en tots els aprenentatges per tal que aquests siguin efectius.

 

L’aprenentatge de les llengües a la nostra escola es realitza de manera vivencial, a partir de situacions comunicatives reals.

Un aprenentatge que parteix del coneixement de la nostra llengua.

 

El desenvolupament de noves llengües parteix de l’aprenentatge de les que ens són pròpies. Per això, posem l’accent en el desenvolupament de les competències comunicatives de l’alumnat, tant en català com en castellà. El component transversal de les llengües garantitza un bon desenvolupament d’aquestes en qualsevol àmbit i context.

Formació plurilingüe

ANGLÈS

Per educar l’alumnat del segle XXI hem de formar persones plurilingües, competents i riguroses en la comunicació. Volem que el nostre alumnat acabi la seva etapa escolar emprant la llengua anglesa de manera fluida (parlar, escriure, llegir, escoltar). Per això comptem amb un programa propi d’aprenentatge des d’Infantil fins a Batxillerat que enforteix l’anglès curricular amb nombroses activitats i immersions, alhora que prepara els nostres nois i noies per aconseguir titulacions oficials que acreditin el seu nivell.

 

  • Augment d’ hores lectives d’anglès.
  • Trinity Oxford. Competència oral en acabar 6è EP.
  • Auxiliar de conversa a l’ESO (Speaking Assistant)
  • Activitats d’immersió: teatres, English Week…
  • Estades a l’estranger (Regne Unit i Irlanda).
  • Grups reduïts de classe (triplicacions de curs).
  • Projectes Internacionals: Erasmus +.
  • Activitats extraescolars en anglès en col·laboració amb Kids&Us.
    Batxillerat Americà: Programa Dual, doble titulació.

FRANCÈS

La llengua francesa s’incorpora a l’oferta d’idiomes, al llarg de l’ESO, com a matèria optativa. El programa de francès es desenvolupa al llarg dels quatre cursos de l’etapa.