Infantil

 

Els més petits, el nostre tresor

 

L’Educació Infantil (3 a 6 anys) és el moment idoni per construir els fonaments d’un viatge educatiu apassionant. Des de l’afecte, la cura i la proximitat, respectant el ritme de cada infant, assistim al desenvolupament de cadascún d’ells, oferint-los experiències significatives que parteixin dels seus propis interessos. Amb una metodologia activa, lúdica i innovadora fomentem la creativitat i la il•lusió de la descoberta.

APRENENTATGE D'IDIOMES: L'ANGLÈS

El primer contacte amb la llengua anglesa és a través de sessions  basades en el joc, el món dels contes i la música. El nostre objectiu és propiciar un aprenentatge significatiu d’aquesta segona llengua. Paral·lelament, ho enriquim amb altres propostes com és l’English Day, representacions teatrals i les rutines de l’aula en el dia a dia.

METODOLOGIES INNOVADORES: AMBIENTS D’APRENENTATGE

La nostra metodologia a educació infantil està basada en els ambients d’aprenentatge. A través d’aquests, els infants es relacionen amb companys/es d’altres nivells per aprendre de manera cooperativa i lúdica. Els ambients propicien la creació lliure, l’experimentació, l’aprenentatge entre iguals, l’autonomia i la presa de decisions.

MATEMÀTIQUES i LECTOESCRIPTURA

Ens apropem a les matemàtiques i a lectoescriptura a través de propostes manipulatives, respectant tant els ritmes dels infants com els seus interessos.

 

A través dels Espais d’Aprenentatge els infants poden trobar diferents materials adaptats al seu moment maduratiu.

EXPRESSIÓ ORAL

Propiciem espais de conversa on els infants es poden expressar, desenvolupant les seves habilitats orals. A la vegada treballem l’escolta activa, respectant les intervencions dels seus iguals.

DESENVOLUPAMENT MOTRIU

A les sessions de psicomotricitat facilitem el desenvolupament de les habilitats motrius, cognitives, comunicatives i afectives de l’alumnat mitjançant el joc i el moviment.

PLA D'INTERIORITAT MirarTE

El nostre pla d’interioritat “Mirar-te” pretèn ajudar a l’alumnat a conèixer-se  millor per dins i a descobrir la seva riquesa interior per ajudar-lo a apropar-se als demés, al món i a Déu.

PLA D'ACCIÓ TUTORIAL AcompanyarTE

El Pla d’Acció Tutorial propi i dissenyat per educar integralment al nostre alumnat i realitzar un acompanyament en el seu creixement personal, social i emocional.

AULA MULTISENSORIAL SNOEZELEN

Espai que té com a principal objectiu afavorir l’ús dels sentis, facilitant la vivència d’experiències sensorials i variades, a través de la manipulació de materials d’estimulació sensorial.

 

En aquest espai es facilita la comunicació, promovent moments de relaxació i autocontrol.

PROJECTE DE RELIGIÓ PLUJA

Projecte d’enseyament-aprenentatge de la religió a través del qual descobreixen, experimenten  i s’inicien en el coneixement dels valors de la fe cristiana, acompanyant el despertar religiós de l’alumnat.

EDUCACIÓ EMOCIONAL

Eduquem amb una mirada positiva  i tenim una especial sensibilitat per oferir una educació emocional de qualitat. Els oferim eines per millorar la seva autoestima, identificar i regular les seves emocions i aconseguir una major tolerància  a la frustració.

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

Reconeixem la diversitat com una riquesa. Entenem el sistema inclusiu com l’única mirada possible per donar resposta a tots els alumnes. Prioritzem la personalització de l’aprenentatge perquè cada alumne pugui desenvolupar al màxim les seves potencialitats. Comptem amb personal especialitzat per atendre de manera personalitzada les necessitats dels nostres alumnes, amb la finalitat d’aconseguir el màxim desenvolupament de les seves capacitats.

ENTRADA AMB FAMÍLIES

A l’igual que els infants, volem que les famílies sentin l’escola com a seva. És per això, que valorem que les famílies acompanyin els seus fills i filles cada matí a l’aula, i puguin gaudir d’aquest espai amb ells.

 

Creiem que és important en aquestes edats la relació i la comunicació entre les famílies i els mestres.

MÚSICA

Entenem la música com una eina per descobrir el món que ens envolta i interaccionar amb els altres.  Amb la música l’infant s’apropa a l’experiència sonora a partir d’activitats lúdiques: jocs rítmics, cançons, danses, audicions actives… Jugant aprenem a estimar-la i a gaudir-la.

HÀBITS SALUDABLES

Creiem que és important ensenyar al nostre alumnat hàbits de vida saludable i són per a nosaltres una prioritat en la nostra tasca educativa. Mitjançant diferents activitats com els esmorzars saludables, la participació al programa de “Fruita a les escoles!” del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, entre d’altres, promovem aquests hàbits des de ben petits.

COMPROMÍS AMB EL MÓN

Valors com la sostenibilitat i la solidaritat vers els altres i vers el món que ens envolta els fem presents a l’escola i en el dia a dia dels nostres infants. Volem despertar en ells la sensibilitat per cuidar de l’altre i del nostre planeta, promovent activitats solidàries que els ajudin a comprometre’s des de ben petits en la construcció d’un món millor i sostenible.

TECNOLOGIA

A través dels Espais d’Aprenentatge, apropem als nostres infants a la tecnología de forma prudent i progressiva, utilitzant-la de manera racional i sempre com a instrument d’aprenentatge.

 

Comencen els seus primers contacte amb la robòtica, per desenvolupar el pensament lògic i les habilitats psicomotrius fomentant la creativitat.

TUTORIA COMPARTIDA

En cadascún dels nivells d’Educació Infantil  som tres els mestres referents pels infants.

 

Això ens permet: tenir una visió més àmplia dels alumnes, poder realitzar diferents agrupaments i atendre millor la diversitat, així com tenir un referent anglès a cadascún dels nivells.

ACTIVITATS AMB FAMÍLIES

Des de l’escola creiem que el creixement personal dels infants, ha d’anar acompanyat de la presència de les famílies a l’escola. Per aquest motiu, organitzem diferents moments al llarg del curs per compatir amb les famílies determinades activitats.