Escola Teresiana

Pastoral

L’ educació per la  transcendència impregna la vida del nostre centre. La pastoral vol ajudar a cada alumne i alumna i a cada membre de la Comunitat Educativa a ser conscient de la presència de Déu a la seva vida.  Per això, es  propicia des de totes les àrees, facilitant espais de trobada en els quals es puguin viure i compartir experiències espirituals i celebracions,  connectant així vida i Evangeli.

 

La nostra proposta contempla el desenvolupament de la interioritat, àmbit intangible que inclou creences, valors i sentiments, i que ens convida a interrogar-nos i a sorprendre’ns, a experimentar el silenci.

 

La innovació i els nous llenguatges han de tenir cabuda en l’educació espiritual i religiosa, de la mateixa manera que en els temes pedagògics.

 

El Quart d’hora de pregària, que es fa cada dia a tots els nostres centres, i els Amics de Jesús són llegats irrenunciables d’Enric d’Ossó. (Cfr. Identitat de l’Escola Teresiana, p 21)

“Més mou l’exemple que la paraula, més creiem el que veiem que el que sentim”

Sant Enric d’Ossó

La pastoral és l’àmbit que engloba, dóna sentit i coherència a la nostra proposta educativa. L’humanisme cristià i els valors de l’Evangeli orienten la nostra acció: servei, acompanyament i compromís amb els altres. Tots som protagonistes i alhora destinataris de la nostra Pastoral que es concreta en diferents experiències:

 • Quart d’Hora d’Oració (Estona amb Jesús per als més petits)
 • Projecte Mirar-te
 • Celebracions
 • Tallers
 • Amics de Jesús
 • Activitats de Pastoral Juvenil
 • Activitats de temps lliure
 • Convivències
 • Trobades amb altres col·legis teresians
 • Acompanyament espiritual i vocacional
 • Col·laboració en projectes solidaris
 • Voluntariats i ApS
 • Eucaristies
 • Activitats d’estiu