Escuela Teresiana

Política de Privacitat

Política de Privacitat

 

1.    Responsable del tractament de les seves dades de caràcter personal.
·      Fundació Escola Teresiana.
·      CIF: G-85853455
·      Domicili Social: Carrer Melquíades Álvarez 8, 28003, Madrid – España
·      Telèfon: +34 917337383
·      Delegat de Protecció de Dades: fundacion@escuelateresiana.com

 

2.    Finalitat del tractament de les seves dades personals.

·  ALUMNES POTENCIALS.
a) Informar sobre l’oferta formativa, serveis i oci i seguiment dels alumnes durant el procés d’admissió.
b) Enviament d’informació sobre les novetats del centre encara que no s’hagi formalitzat la matrícula.

·  ALUMNAT.
a)  Gestionar les sol·licituds d’admissió i matriculació en el centre.
b) Control i la gestió administrativa, la gestió de cobraments i pagaments a alumnes
c) Atenció, avaluació i el seguiment acadèmic dels alumnes i comunicacions no comercials.
d) Realitzar entrevistes, avaluacions psicopedagògiques que permetin orientar sobre l’oferta educativa més adequada a les necessitats de l’alumne i l’emissió de dictàmens d’escolarització.
e) Presentació, gestió i facturació de les activitats extraescolars.
f) Realització d’enquestes de satisfacció.

· FORMULARI DE CONTACTE.
Es posa en el seu coneixement que Fundació Escola Teresiana únicament tractarà les dades de caràcter personal que ens faciliti en el formulari de contacte i exclusivament amb la finalitat de remetre-li la informació sol·licitada, així com resoldre els dubtes o qüestions que ens planteja.

· COL·LABORA.
Fundació Escola Teresiana informa com a Responsable del tractament de les dades personals facilitades en el formulari, que es gestionaran únicament per als tràmit derivats de la col·laboració, com és l’enviament del certificat de desgravació fiscal.

· TREBALLA AMB NOSALTRES.
Fundació Escola Teresiana recopilarà i processarà les dades personals dels candidats que ens faciliti en el formulari per a incorporar-los als processos de selecció. Els documents de la sol·licitud s’esborraran automàticament passats tres anys, tret que ens sol·liciti la seva supressió amb anterioritat a aquesta data. No obstant això, en el cas que el candidat sigui seleccionat, les dades presentades s’emmagatzemaran amb la finalitat de gestionar la relació laboral d’acord amb els requisits legals.
Cal indicar que la no facilitació de les dades necessàries que se sol·liciten en qualsevol formulari tindrà com a conseqüència que la seva sol·licitud no pugui ser atesa.
A aquest efecte, i per a complir amb aquestes finalitats, és important que ens informi de qualsevol modificació que es produeixi en les seves dades personals a fi de mantenir-los actualitzats. En cas contrari, no responem de la veracitat d’aquests.

 

3.    Conservació de les seves dades personals.
Les seves dades seran conservades durant el temps mínim necessari per a satisfer la finalitat per a la qual els va facilitar, així com per a atendre les responsabilitats que es poguessin derivar de les dades subministrades i de qualsevol altra exigència legal.
Tot això, sense perjudici de la conservació que resultés necessària per a la formulació, l’exercici o la defensa de potencials reclamacions i/o sempre que ho permetés la legislació aplicable.

 

4.    Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades personals.
La base del tractament de les seves dades personals és el consentiment exprés que presta en marcar la casella “He llegit i consento que les meves dades siguin tractades d’acord amb la Clàusula de Protecció de Dades”, que permet que ens pugui facilitar les seves dades.
Les dades que li sol·licitem són adequats, pertinents i estrictament necessaris i en cap cas està obligat a facilitar-nos-els, però la seva no comunicació tindrà com a conseqüència que la seva sol·licitud no pugui ser atesa.

 

5.    Xarxes Socials.
Fundació Escola Teresiana és present en Instagram, Facebook, Twitter i Youtube amb la finalitat d’informar sobre els serveis que ofereix, així com de qualsevol altra activitat o esdeveniment que es realitzi i es vulgui donar publicitat, però en cap moment obtindrà de les mateixes dades personals dels usuaris que interactuin en elles, tret que hi hagi autorització expressa.

 

6.    Destinataris de les seves dades personals.
Fundació Escola Teresiana no comunicarà les seves dades a cap tercer, tret que se l’informi d’això expressament o existeixi obligació legal, igual que tampoc estan previstes transferències internacionals.

 

7.     Els seus drets quan ens facilita les seves dades personals. Les seves dades personals són tractats amb absoluta confidencialitat. A continuació, se l’informa que com a titular o interessat té la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de dades, així com el dret a la limitació o oposició al tractament de les seves dades personals, en qualsevol moment, dirigint-se per escrit a Fundació Escola Teresiana, Carrer Melquíades Álvarez, 8, 28003, Madrid – España o al correu electrònic habilitat a aquest efecte, fundacion@escuelateresiana.com, incloent en tots dos casos fotocopia del seu DNI o un altre document d’identificació equivalent.
Models, formularis i més informació disponible sobre els seus drets en la pàgina web de l’Autoritat de Control nacional competent, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, www.agpd.es <https://www.aepd.es/es>.

 

8.    Dret a retirar el seu consentiment.
En qualsevol moment té la possibilitat i el dret a retirar el consentiment per a qualsevol finalitat específica atorgada en el seu moment, mitjançant el procediment abans descrit, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

 

9.    On pot acudir per a reclamar en cas de considerar que les seves dades personals no són tractats adequadament.
Si considera que les seves dades no són tractats correctament per Fundació Escola Teresiana pot dirigir les seves reclamacions a l’Autoritat de Control nacional competent, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, www.agpd.es <http://www.agpd.es/> .

 

10.  Què fem per a garantir la seguretat i confidencialitat de les seves dades personals.
Amb l’objectiu de salvaguardar la seguretat de les seves dades personals, l’informem que Fundació Escola Teresiana ha adoptat totes les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per a garantir la seguretat de les dades personals subministrades. Tot això per a evitar la seva alteració, pèrdua, i/o tractaments o accessos no autoritzats, tal com exigeix la normativa, si bé la seguretat absoluta no existeix.
Igualment, Fundació Escola Teresiana l’informa que tot el nostre personal, qualsevol que sigui la fase del tractament en la qual intervingui, ha adoptat el compromís de tractar les seves dades personals amb la màxima cura i confidencialitat i que el seu tractament s’efectuarà d’acord amb la legislació vigent sobre protecció de dades de caràcter personal, en particular amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016. Li recordem que ni Fundació Escola Teresiana, ni qualsevol dels seus empleats, cedirà o comunicarà les seves dades a tercers, excepte en els casos legalment previstos, o tret que vostè ho autoritzi expressament.

 

11.  Modificació de la Política de Privacitat.
Fundació Escola Teresiana podrà alterar la present Política de Privacitat per a adaptar-la a la legislació sobre dades personals aplicable a cada moment. En aquests supòsits, s’anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.