Secundària

 

Alumnes competents capaços d’adaptar-se a un món canviant

 

 

L’ Educació Secundària Obligatoria (12 a 16 anys) és l’etapa en la qual  els alumnes i les alumnes s’endinsen en la construcció de la seva pròpia individualitat. També consoliden els coneixements en les àrees més rellevants, adquirint plena autonomia, tant en la seva pròpia personalitat como en les seves habilitats acadèmiques. És  el moment de consolidar en ells els hàbits d’estudi i de treball que afavoreixin un aprenentatge significatiu, així com el desenvolupament de les seves capacitats. L’acció educativa en aquesta etapa fa ús de metodologies actives i es caracteritza per un clima d’acompanyament i comprensió.

APRENENTATGE D'IDIOMES

Anglès: Les sessions curriculars de la matèria es realitzen en grups reduïts per afavorir un aprenentatge dinàmic de la llengua anglesa. A més a més, el desenvolupament de l’expressió oral en els cursos superiors compta amb el suport d’una auxiliar de conversa nativa.

 

Cada curs l’escola organitza una setmana d’immersió lingüística, English Week, en anglès on l’alumnat té l’oportunitat d’aprofundir en la cultura anglosaxona i practicar l’idioma.

 

A partir del segon curs d’ESO, el nostre alumnat té la possibilitat d’adherir-se al programa Diploma Batxillerat Dual Internacional per tal de poder obtenir el títol de Graduat en la American High School en acabar el Batxillerat.

 

Per consolidar els aprenentatges en llengua anglesa, considerem que és molt important que l’alumnat pugui participar en les estades lingüístiques en un país anglosaxó que ofereix la mateixa escola.

 

Francès: segona llengua estrangera que s’ofereix com a matèria optativa al llarg de tota l’ESO.

METODOLOGIES INNOVADORES

A Secundaria, la nostra metodologia està basada en l’aprenentatge cooperatiu i el treball per projectes a l’aula. Aquestes metodologies propicien el desenvolupament del pensament crític i creatiu.

 

L’alumnat esdevé el protagomista del seu propi aprenentatge a través de l’experimentació, la investigació, les habilitatas comunicatives, la connexió de l’aprenentatge en diferents contextos reals  i l’ús de la tecnologia al servei del coneixement.

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

Entenem que la diversitat és una font de riquesa a les aules i el reflex de la nostra societat. Per tal d’atendre l’alumnat tenim en compte els seus interessos i les seves capacitats individuals.

 

Prioritzem mètodes inclusius, que afavoreixin l’atenció personalitzada. En les matèries instrumentals agrupem l’alumnat en grups reduïts.

UNITAT SIEI: Suport Intensiu a l’Educació Inclusiva

Unitat educativa destinada a l’alumnat amb necessitats educatives específiques. Es treballa en grup reduït, tenint en compte quin és el punt de partida de l’alumnat. S’afavoreix un ambient estructurat que fa possible la integració de l’alumnat a l’aula ordinària i a la vida del centre.

PLA D'ACCIÓ TUTORIAL AcompanyarTE

Pla d’ acció  tutorial propi  dissenyat per educar integralment l’alumnat i realitzar un acompanyament personal, social i emocional.

PLA D'INTERIORITAT MirarTE

Per educar cal anar més enllà. Ës per això que el nostre pla d’interioritat “Mirar-TE” vol afavorir que l’alumnat es conegui per dins i valori la seva riquesa interior. D’aquesta manera, despertarà la seva sensibilitat per apropar-se a la transcendència, als altres i al món de manera natural.

BATXILLERAT DUAL

L’escola ofereix a l’alumnat l’oportunitat de formar part d’aquest programa, a partir de 2n ESO.

Són molts els valors que aporta el Batxillerat Dual en la formació acadèmica:

  • Immersió lingüística en anglès
  • Immersió tecnològica
  • Immersió personal dirigida a potenciar la responsabilitat i organització de l’alumnat

En finalitzar el Batxillerat, s’obté una doble titulació: la del propi batxillerat i la de la American High School.

MÚSICA

La música estimula els sentits, millora la capacitat de comunicació i d’expressió de sentiments. Per tot això,  té una importància cabdal en el procés d’aprenentatge.

 

Per tant, el nostre alumnat té la possibilitat de desenvolupar-se en aquest àmbit a través de la pròpia matèria i també del taller de guitarra que s’ofereix  com a extraescolar.

ESPORT

L’activitat física és essencial per mantenir un bon estat de salut durant totes les etapes de la vida.

 

Amb la pràctica esportiva es persegueix una millora de la qualitat de vida de l’alumnat, per tal que integrin  hàbits saludables , de manera regular.

 

Tot plegat ho duem a terme a través de l’acció educativa curricular i d’altres propostes culturals i esportives, tant escolars com a extraescolars, Un exemple és el dia de l’esport o sortides on es practiquen esports aquàtics (kayak, vela, rem).

ITINERARI

Les matèries optatives que oferim al llarg de la Secundària completen el procés d’aprenentatge de l’alumnat, d’acord amb els seus interessos i motivacions: robòtica, art, cultura clàssica i teatre.

 

En finalitzar l’etapa, a 4t d’ESO, amb una orientació acurada, l’alumnat ja està preparat per escollir l’itinerari que voldrà seguir: científic, humanístic o artístic.

COMPROMÍS AMB L'ENTORN I EL MÓN

Eduquem en els valors de la sostenibilitat i la solidaritat, pilars fonamentals en la transformació de l’entorn i el món.

 

Els projectes d’Aprenentatge Servei integren aprenentatges de continguts pedagògics amb un servei concret a la societat. És tracta de projectes amb una clara vocació transformadora.

TECNOLOGIES

El nostre alumnat ha de ser digitalment competent a l’acabar l’etapa escolar.

 

Per aconseguir-lo, a la Secundària, l’alumnat compta amb ordinador personal des del primer curs. Aquest li servirà d’eina de treball i d’aprenentatge. A més, impartim les matèries de Tecnologia, Digitalització i Robòtica. A banda, afegim una hora setmanal de tecnologia al currículum  de tots els cursos per treballar de manera específica aquesta competència.

 

Totes les nostres aules estan equipades amb pissarres digitals, projectors i ordinador.

 

A més, l’escola compta amb una aula adequada per treballar robòtica i programació.